Vissza

Minőségpolitika

A TÖRÖK METALS Kft. legfőbb törekvése, hogy a 6750 Algyő, MOL Ipartelep Hrsz. 01748/68. alatti székhelyéhez bejegyzett nem veszélyes hulladék begyűjtési, előkezelési, tárolási és kereskedelmi, valamint veszélyes hulladék begyűjtési és tárolási tevékenységein keresztül, a partnerei és az egyéb érdekelt felek elvárásait a lehető legnagyobb mértékben teljesítse, ezáltal biztosítva azok elégedettségét.

Fő profilunk az alumínium, vas- és egyéb fémhulladék felvásárlása magánszemélyektől és cégektől, szállítása országos kiterjesztéssel, gyűjtése és előkezelése, illetve akkumulátor hulladék gyűjtése.

Célunk, hogy a lakosság készpénzzel történő kifizetésével, a cégek felé a pontos, határidőn belüli átutalással, valamint a szállítási keretszerződésekkel és/vagy írásbeli megállapodásokkal kölcsönösen előnyös, hosszútávú kapcsolatokat alakítsunk ki. Továbbá kiemelt fontosságúnak tartjuk a gyors és precíz ügyintézést, korrekt mérlegelést is.

A régió hulladékkereskedelmi és fémhulladék újrahasznosítási piac meghatározó vállalkozásává szeretnénk válni, és ezt a pozíciónkat hosszú távon megtartani. Tudatában vagyunk annak, hogy hosszú távú üzleti fejlődésünk alapvető feltétele a felelős vállalati magatartás.

Alapvető célunk a megbízhatóság továbbá, hogy a tevékenységeink feleljenek meg a mindenkori hazai és Európai Uniós jogszabályi és egyéb vonatkozó előírásoknak.

A fenti célok megvalósításának eszközeként bevezettük az ISO 9001:2015 szabvány követelményei szerinti Minőségirányítási Rendszerünket. Gondoskodunk annak hatékony működtetéséről és folyamatos fejlesztéséről az érintett érdekelt felek igényeit is szem előtt tartva.

Figyelemmel kísérjük partnereink és az egyéb érdekelt felek elvárásait és tevékenységeinkkel kapcsolatos megelégedettségét. A tapasztaltakat beépítjük minőségfejlesztő tevékenységünkbe.

Rendszeresen értékeljük folyamatainkat, hogy a szükséges erőforrásokat biztosíthassuk, és azokat a lehető leghatékonyabban tudjuk felhasználni a fenntarthatóság érdekében.

Elemezzük a tevékenységeinkből adódó kockázatokat, lehetőségeket, és indokolt esetben olyan, a kockázatokkal, illetve a lehetőségekkel arányos intézkedéseket vezetünk be, amelyek azok kezelésére irányulnak.

A munkatársakat aktívan bevonjuk a Minőségirányítási Rendszerünk működtetésébe, fejlesztésébe. Biztosítjuk, hogy Minőségpolitikánkat szervezetünk minden szintjén megismerjék, elfogadják és alkalmazzák. Folyamatosan képezzük munkatársainkat, akik személyes tudásukkal és felelősség-vállalásukkal járulnak hozzá társaságunk sikeréhez.

Társaságunk vezetése elkötelezett a folyamatos minőségfejlesztés mellett, biztosítja a célok eléréséhez szükséges feltételeket és az irányításban aktívan részt vesz.

 

Algyő, 2022. július 1.

2017. Február 6.